EZS

EZS

Elektronické zabezpečovací systémy EZS

Základem systému je ústředna, která monitoruje a vyhodnocuje stavy jednotlivých detektorů umístěných v objektu. Detekce funguje na různých principech – detektory reagují na infračervené záření pohybujícího se objektu vůči pozadí, detekují změny v odrazu mikrovlnného záření, využívají magnetických vlastností, snímají zvuk tříštění skla, reagují na otřesy, tlakové vlny atp.
.
.
Žijeme v době zlepšující se životní úrovně, snadné dosažitelnosti nejrůznějších úvěrů, v době, ve které (možná až přespříliš) hraje velkou roli hodnota hmotných statků. Je samozřejmé, že v takovém prostředí zažívá svůj rozmach i kriminalita. Rizika se neustále zvyšují, zabezpečení nás samotných, našich movitých i nemovitých věcí, cenných dat nebo nenahraditelných osobních předmětů, je stále náročnější.
.
.

Na obsahu zpravodajství se notnou měrou podílí kriminální případy, dozvídáme se o větší a větší vypočítavosti a mnohdy i drzosti kriminálních živlů, což nás nutí stále častěji se zamýšlet nad tím, jakým způsobem riziko snížit, nad tím, že prosté zamčení našich firem a příbytků už skutečně nestačí.

Kromě mechanického zajištění v podobě nejrůznějších bezpečnostních dveřních a okenních zámků se základem bezpečnostního konceptu stalo také technické zabezpečení ve formě elektronické zabezpečovací signalizace a kamerových systémů. Pojďme si o těchto prvcích povědět více.


Elektronické zabezpečovací systémy – lepší ochrana na dosah

Hlavním účelem elektronického zabezpečovacího systému je včas informovat uživatele objektu o záměru narušitele proniknout do chráněného prostoru.
Základem systému je ústředna, která monitoruje a vyhodnocuje stavy jednotlivých detektorů umístěných v objektu. Uživatel blokuje a odbezpečuje jednotlivé zóny pomocí klávesnice. Detekce funguje na různých principech – detektory reagují na infračervené záření pohybujícího se objektu vůči pozadí (reakce na pohyb), detekují změny v odrazu mikrovlnného záření (změny v prostoru), využívají magnetických vlastností (otevření oken a dveří), snímají zvuk tříštění skla (rozbití okenní tabule), reagují na otřesy, tlakové vlny atp.

Dojde-li k narušení prostoru je vyhlášen např. akustický (siréna) či optický (maják) poplach. Hlášení může být nastaveno též telefonicky hlasovou zprávou či radiově, signálem na tzv. PCO – pult centralizované ochrany (v případě, že je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou – ostraha objektu, bezpečnostní agentura, policie). Většinou je systém instalován drátově – jednotlivé prvky jsou propojeny více-žilovými, stíněnými kabely. Avšak v případě, že objekt prochází např. rekonstrukcí a rozvody pro EZS z jakéhokoli důvodu nejsou připraveny, můžeme využít celou řadu spolehlivých bezdrátových prvků bez sebemenšího porušení zdiva.
V současné době je prakticky každý elektronický zabezpečovací systém plně integrovatelný do jiných zabezpečovacích systémů a může fungovat jako součást například kontroly vstupu či kamerového systému.

K tomuto produktu zajišťujeme

  • Instalace a montáž
  • Projektování a poradenství
  • Školení
  • Servisní činnost

Fotografie

  • EZS

Kontaktujte nás


  • CAPTCHA Image [ Jiný obrázek ]