Domácí telefony

DT

Domovní telefony

Systémy domovních telefonů a videotelefonů zvyšují bezpečnost při kontrole vstupu do rodinných a bytových domů, kanceláří, provozních a administrativních budov.
Základními uživatelskými částmi systémů jsou vnitřní stanice (telefony a videotelefony) a tlačítkové panely umístěné na vstupu do objektu nebo u vnitřních dveří. Volbu vnitřní stanice provede příchozí tlačítkem s jmenovkou nebo zadáním číselného kódu. Po identifikaci příchozího lze tlačítkem na přístroji uvolnit elektrický zámek vstupních dveří.

V systémech domovních telefonů a videotelefonů lze realizovat i další funkce – funkci interkomu či funkci diskrétní konverzace. Funkce interkomu umožňuje vzájemnou komunikaci mezi vnitřními stanicemi. Funkce diskrétní konverzace zajišťuje, že hovor mezi tlačítkovým panelem a volanou stanicí nelze, při náhodném zdvihnutí sluchátka, sledovat na jiné vnitřní stanici.

Vzhled, provedení a typy zařízení jednotlivých výrobců si můžete prohlédnout v katalogu. K dispozici jsou vždy také podrobné katalogy, letáky či prezentace ke stažení. Pokud máte zájem o servis či nějakou z nabídek, můžete použít potávkového formuláře.
Domovní telefony umožňují:
• elektronické vyzvánění (vložkou ve sluchátku)
• přijmout hovor od tlačítkového panelu
• pomocí tlačítka na telefonu ovládat elektrický zámek vstupních dveří
• realizovat funkci interkomu
• realizovat funkci diskrétní konverzace.

 

Domovní videotelefony umožňují:
• elektronické vyzvánění
• přijmout hovor od tlačítkového panelu
• vizuální kontrolu příchozího (i bez přijmutí hovoru)
• pomocí tlačítka na videotelefonu ovládat elektrický zámek vstupních dveří
• realizovat různé funkce pomocí dvojice standardně instalovaných tlačítek
• realizovat funkci interkomu
• realizovat funkci diskrétní konverzace
• záznam a vyvolání snímků z kamery pomocí přídavné paměti.

 

Tlačítkové panely umožňují:
• vyslat na vnitřní stanici vyzváněcí signál pro ohlášení příchodu
• pomocí hlasové jednotky realizovat hovor s vnitřní stanicí
• instalaci kamery pro snímání příchozího
• instalaci příslušenství pro přímé ovládání elektrického zámku vstupních dveří (snímače klíčů nebo kódové klávesnice)
• realizovat tlačítkový panel se zvýšenou mechanickou odolností (provedení antivandal)
• montáž pod omítku (lze doplnit krytem proti dešti) i na povrch.

 
Digitální systémy domovních telefonů
Digitální systémy představují generačně a technicky nový způsob řešení systémů domovních telefonů. Jejich přednosti se uplatní zejména v rozsáhlejších objektech s velkým počtem vnitřních stanic, případně s recepční službou. Mezi základní technické vlastnosti digitálních systémů patří vyzvánění pomocí číselného kódu nebo klasickým tlačítkem s jmenovkou, přímé ovládání zámku vstupních dveří a možnost rozšíření na videosystém. Pro displeje s pamětí pro uložení jmen nájemníků je k dispozici i národní jazyková verze. Díky technickým možnostem a jednoduchosti zapojení s redukovaným počtem vodičů je i výsledná cena, v porovnání s analogovými systémy, nižší.

Analogové domovní telefony
Systémy analogových domovních telefonů jsou základním způsobem kontroly vstupu do objektů. Pro řešení těchto systémů jsou k dispozici různé typy tlačítkových panelů a domovních telefonů. Podle způsobu zapojení rozlišujeme systémy pro více (4+n) a dvou (1+n) vodičový rozvod. U nových instalací jsou obvykle používány systémy 4+n, které umožňují realizovat funkci interkomu a funkci diskrétní konverzace. Při rekonstrukcích, kdy je často k dispozici pouze stávající rozvod domovních zvonků, je vhodné použít 1+n systémy – funkce diskrétní konverzace je přirozenou vlastností těchto systémů.

Speciální systémy
Tyto systémy umožňují realizovat funkce domovní komunikace podle speciálních požadavků. Jedná se o zařízení pro komunikaci v malých společnostech nebo úřadech, případně pro realizaci interkomových systémů v rozsáhlých objektech, u kterých je možná i komunikace s tlačítkovým panelem. Tato zařízení umožňují realizovat systémy domovních telefonů s přístroji bez sluchátek i speciální „přepážkové“ zapojení.

Domovní videotelefony
Systémy domovních videotelefonů poskytují vyšší úroveň kontroly vstupu do objektů. Pro realizaci těchto systémů jsou k dispozici různé typy tlačítkových panelů a domovních videotelefonů. Podle způsobu zapojení rozlišujeme videosystémy s přenosem videosignálu po koaxiálním kabelu nebo po nestíněných vodičích. Systémy videotelefonů umožňují připojení paměti pro záznam snímků a připojení externí kamery. Videozáznamy zvonících lze archivovat. Kamera ve vstupním systému může být také napojena na vnitřní televizní okruh STA a pak každý může z běžného televizoru kontrolovat vstup. Pro nové instalace doporučujeme systémy s koaxiálním kabelem, které jsou vhodnější z hlediska budoucího rozšíření nebo realizace dalších funkcí.

Přímé ovládání elektrického zámku
Systémy pro ovládání elektrického zámku vstupních dveří umožňují přímý vstup oprávněných osob. Toto oprávnění systémy ověřují podle kódu elektronického klíče přiloženého ke snímací části zařízení nebo kontrolou kódu zadaného na číselné klávesnici. Dále umožňují řešit různé speciální požadavky, jako například pohyb osob v rozsáhlých objektech nebo řízení vstupu do lékařských ordinací nebo úřadů ve stanovených časech.
Obecné základní požadavky na systémy domovních telefonů
1. Dobrá slyšitelnost hovoru u venkovních tabel i v telefonech
2. Dostatečně hlasité vyzvánění v telefonech s možností regulace
3. Dobrá čitelnost jmenovek (i večer) a jednoduchá orientace v systému
4. Odolnost proti běžnému vandalizmu. Vhodné jsou buď robustní jednolité systémy nebo modulární, kdy při poškození se mění pouze menší části.
5. Spolehlivost - minimální poruchovost - záruční a pozáruční operativní servis
6. Rozšiřitelnost sytému
7. Otvírání vstupních dveří z bytů

K tomuto produktu zajišťujeme

  • Instalace a montáž
  • Projektování a poradenství
  • Školení
  • Servisní činnost

Fotografie

  • DT

Kontaktujte nás


  • CAPTCHA Image [ Jiný obrázek ]